image1 image2 image3

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

vă invită la Simpozionul Internaţional

Misiunea parohiei și a mănăstirii

într-o lume în continuă schimbare

(2-5 noiembrie 2015)

    

        Simpozionul face parte din suita de manifestări ştiinţifice ale Facultăţii noastre din anul universitar 2014-2015, încadrându-se în același timp în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre a lui 2015 ca „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“ în Patriarhia Română.

       Întâlnirea științifică se va desfăşura în perioada 2-5 noiembrie 2015 la Facultate de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan f. n..

    Am fi onoraţi să Vă avem în mijlocul nostru cu o comunicare de cca. 20 de minute, urmată de dezbateri. Limbile admise: română și engleză.

Calendarul manifestării arată astfel:

  • 1 august 2015 – Data limită pentru înscrierea la Simpozion. Aceasta se face prin transmiterea titlului şi a unui abstract al comunicării în limba engleză (150-300 de cuvinte), precum şi a unui CV rezumativ (maxim 10 rânduri);

  • 1 septembrie 2015 – Data limită pentru predarea textului final în format electronic. Textele sunt necesare pentru a pregăti traducerea în  română, respectiv engleză. Se vor respecta indicaţiile de redactare utilizate de revista Studii Teologice (http://www.studiiteologice.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=24)